NextGEN Gallery Plugin Not found

2013 September
Sep
27

Sveti Vinko – Svećenik koji je znao motivirati ljude da se brinu za siromahe

U crkvenom kalendaru se danas spominje sveti Vinko Paulski, svećenik koji je ostao zapamćen po tome št0 je okupio muškarce i žene koji će se brinuti za siromahe.     „Ja pripadam Bogu i siromasima“. „Iakao su siromasi često neugledni i grubi, ne smijemo ih suditi po vanjskom … [Read more...]

Sep
26

Završio u paklu jer nije pomagao siromahu. Može li se to i nama dogoditi?

Bogataš je završio u paklu jer nije obratio pažnju na siromašnog Lazara. Može li se to i nama dogoditi? Pretvaramo li svoj život u pakao ako i mi zatvaramo vrata sirormahu? Bogataš sigurno nikad nije mislio da ga ne poduzimanje nikakve akcije da pomogne Lazaru može odvesti u pakao. Može li se … [Read more...]

Sep
25

Dvadeset šesta nedjelja kroz godinu: 29. rujan, 2013

Evanđelje: Lk 16, 19-31 Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, … [Read more...]

Sep
21

Dvadeset peta nedjelja kroz godinu: 22. rujan, 2013

Evanđelje: Lk 16, 1-13 Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: 'Što to čujem o … [Read more...]

Sep
16

Tragovima hrabrih misionara u zemlju plemena Lozi

Petorica hrabrih misionara uputilo se je u zemlju plemena Lozi da bi tamo započeli propovijedanje evanđelja i  organizirali školstvo. Bilo je to davne 1932 godine u sada bivšoj misiji Loandja na teritoriju naše misije Nawinda. Tamo smo, prigodom godine vjere organizirali hodočašće u spomen na taj … [Read more...]